استفاده از AND و OR منطقی در توابع شرطی اکسل (EXCEL 2013)

در هنگام استفاده از توابع شرطی (مانند if)  به دفعات مجبور به بررسی چند شرط به صورت همزمان و با استفاده از عملگرهای منطقی AND  و یا OR  خواهیم شد. در اکسل نیز ، نظر به نیاز ما در استفاده از عملگرهای فوق الذکر ، این عملگرها به صورت توابعی پیاده سازی و در اختیار ما قرار گرفته اند، تا با استفاده از آن ها بتوانیم به آنچه مورد نظر داریم، دست یابیم. برای بررسی این توابع از یک مثال استفاده می کنیم:
فرض کنید دما و رطوبت هوای چند شهر را در اختیار داریم(رطویت بر حسب درصد و دما بر حسب درجه سانتی گراد)، حال می خواهیم شرایط زیر را برای هر شهر بررسی کنیم:
شرایط 1 : شهرهایی که دمای هوا بالاتر از 35 درجه سانتی گراد و درصد رطوبت بالاتر از 75 درصد است.
شرایط 2 : شهرهایی که دمای هوا پایین تر از 20 درجه سانتی گراد یا درصد رطوبت پایین تر از 40 درصد است.
با توجه به استفاده از دو کلمه کلیدی "و" و "یا" در شرایط 1 و 2،مسلماً برای شرایط 1 از AND منطقی و برای شرایط 2 از OR  منطقی استفاده خواهیم کرد. در ادامه نحوه کار را توضیح می دهیم:

دسته بندی:  اکسل   ادامه

فرمت شرطی در اکسل (EXCEL 2013)

یکی از امکانات بسیار مفید در اکسل ، امکان تعریف فرمت شرطی در اکسل (conditional formatting)  است.با استفاده از این امکان ما می‌توانیم، نمایش (فرمت نمایشی) خانه اکسل یا محتویات آن را براساس شرایط مورد نظر تغییر دهیم. به عنوان نمونه دریک لیست که حاوی دمای هوای یک شهر در زمان‌های مختلف است ، دماهای بالاتر از 30 درجه را با رنگ قرمز و دماهای پایین تر از صفر درجه را با رنگ خانه آبی نمایش دهیم. برای استفاده از فرمت شرطی در اکسل از روش زیر استفاده می‌کنیم:

دسته بندی:  اکسل   ادامه

ارجاع به صفحات دیگر در اکسل (EXCEL 2013)

در نرم افزار اکسل ، امکان تعریف چندین صفحه (sheet ) وجود دارد. در هر صفحه ما به صورت جداگانه امکان تعریف و استفاده از توابع اکسل را برای انجام عملیات مورد نظر داریم، اما در برخی از موارد ممکن است ما نیاز به استفاده از اطلاعات درج شده در صفحه(صفحات) دیگر داشته باشیم. برای دسترسی به اطلاعات درج شده در سایر صفحات اکسل از روش زیر استفاده می‌کنیم.(برای نمونه فرض کنید ، در صفحه دوم (sheet2) ، ضریبی در خانه b1 درج شده است که قرار است این ضریب در تابع ضربی در صفحه اول مورد استفاده قرار گیرد و مقادیر آن در عددی که در خانه a2 از صفحه اول است ضرب شود) 

دسته بندی:  اکسل   ادامه

استفاده از آدرس دهی نسبی و مزایای آن در اکسل (Excel 2013)

در اکسل هر خانه ای دارای آدرس مشخصی است که استفاده از آن آدرس جهت دسترسی به محتوای آن خانه ، بویژه در هنگام کار با توابع ، بسیار کاربردی است. آدرس دهی نسبی در حقیقت همان روش پیش فرض آدرس دهی در اکسل است که در آن فقط از نام ستون به همراه شماره سطر استفاده می‌شود(به عنوان نمونه b1).یکی از خواص آدرس‌دهی نسبی که می‌تواند برای ما کاربردهایی به همراه داشته باشد، تغییر این آدرس با جابجایی آن و با توجه به میزان جابجایی است. به عنوان نمونه اگر فرمولی را در خانه a1 بنویسییم و در آن از آدرس b1 استفاده کنیم، سپس خانه a1  را در مقصد c2 کپی نماییم، آدرس b1  استفاده شده در فرمول اولیه به آدرس d2 تبدیل می‌شود(یک جابجایی در سطر و دو جابجایی در ستون).
اما این خاصیت در عمل نیز کاربردهای فراوانی دارد.فرض کنید ستونی از اعداد که نشان‌دهنده مسافتی برحسب متر هستند دارید و قرار است که مسافت ذکر شده را در ستون مقابل برحسب کیلومتر به دست آورید. طبیعتاً شما برای این کار از عمل تقسیم استفاده و محتویات ستون اول را با تقسیم بر 1000 در خانه مقابل در ستون دوم درج می کنید. اما آیا برای هر کدام از داده‌ها انجام این عمل لازم است، طبیعی است که اگر 100 عدد در ستون اول داشته باشیم و بخواهیم برای هریک این عمل تقسیم را بنویسیم ، زمان زیادی صرف خواهد شد. اما راه حل : (فرض کنید اولین مسافت برحسب متر در خانه a2 قرار گرفته و مسافت برحسب کیلومتر در همان سطر و در ستون b درج می‌شود) 
 

دسته بندی:  اکسل   ادامه

استفاده از شرط (if) در اکسل (Excel 2013)

یکی از توابع منطقی سودمند دراکسل تابع "if" است. این تابع شرط مورد نظر را بررسی و با توجه به نتیجه شرط مقادیر مورد نظر را درج می‌کند. استفاده از تابع شرطی به ما امکان تصمیم گیری پویا بر اساس مقادیر ورودی را می‌دهد. برای استفاده از "if" موارد زیررا انجام می‌دهیم:

 

دسته بندی:  اکسل   ادامه


مجموع آموزش ها 15 (3 صفحه | درهر صفحه 5)